Självklart använder jag som terapeut munskydd samt visir. Om du som klient eller jag som terapeut har någon form av symtom kommer tiden att bokas om utan kostnad.

Bokas tiden av 24 timmar innan avtalad tid medför det ingen kostnad. Bokas tiden av inom 24 timmar kommer halva priset för behandlingen att behöva betalas.