web analytics

Pez Felix

Om oss

GDPR:

Här kan du läsa hur Pez Felix handskas med dina personuppgifter.Behandling hund

Personuppgiftsansvarig:

Pex Felix är personuppgiftsansvarig och ansvarar för den data som behandlas.

Maria Bernspång
Toredalsgatan 55
417 28 Göteborg
Org nr: SE690821484101
E-post: mail@pezfelix.se
Telefon: 070-745 14 69

Det här samlar Pez Felix in:

Dessa är alltid namn, adress, telefonnummer, e-mailadress hälsodata samt födelseår. Alla uppgifterna som insamlas kommer direkt från dig via personligt besök, telefonsamtal/sms alt. epost inget inhämtas från tredje part.

Så här använder Pez Felix dina personuppgifter:

Uppgifterna som samlas in behövs för att Pez Felix skall kunna journalföra behandlingar, fakturering samt bokföring. Uppgifterna hålls inlåsta.

Fakturering och försäkring:

Uppgifterna för fakturering sparas enl. bokföringslagen och journalanteckningar sparas i 10 år av försäkringsskäl. Denna hantering av dina personuppgifter är nödvändiga och kan inte väljas bort. Bokföringen sköts av MIAB Bokföring (org. nr:556583-5989) för detta finns ett personuppgiftsbiträdesavtal. Fri Faktura används för fakturor. Pez Felix är försäkrad i Nordic Försäkring (org. nr:211924) med säte i Tyskland.

Pez Felix kan komma att samarbeta med andra treparsföretag än de som anges ovan. Anledningen kan vara byte av leverantör, nya avtal eller liknande. Ändring kommer att aviseras på hemsidan.

Överföring av personuppgifter:

Bokföring skickas via post/brev till revisor. Skulle någon annan kommunikation med personuppgifter behöva göras skickas detta krypterat vilket innebär att endast rätt mottagare kan läsa informationen.

Du har rätt att kostnadsfritt, efter skriftlig begäran till Pez Felix få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig. Kontakta oss om du har några frågor här:

mail@pezfelix.se

Med reservation för ändringar