web analytics

Pez Felix

Kraniosakral Terapi

Kraniosakral terapi

Kraniosakral terapi är en mycket varsam behandling som syftar till att ”assistera” kroppens naturliga förmåga till självläkning. Kraniosakral behnandling har utvecklats ur Kraniell Osteopati, läran om skelettet, grundat i slutet av 1800-talet av den amerikanska läkaren Dr Andrew T Still. Sedan 1892 är osteopati en universitetsutbildning i USA.

Redan på 1920-talet påbörjades forskning inom kraniosakrala systemet av bl a William G Sutherland; D. Det är två av de delar som ingår i det kraniosakral systemet som fått ge namn åt metoden.

Namnen Kranium – skallbenet och Sacrum – korsbenet där ryggraden möter bäckenet.

Det kraniosakrala systemet består av kraniet med dess fogleder, sacrum och dess förhållande till bäckenet, ryggkotorna, hjärnhinnorna, hjärnan samt ryggmärgen tillsammans med ryggmärgsvätskan och dess cirkulation. När Dr Sutherland utforskade systemet fann han att detta är ett slutet system med en egen puls. Denna puls skapar mycket små rörelser i framförallt kraniet, ryggkotorna och sacrum, men rörelserna fortplantar sig ut i hela kroppen. Dr Sutherland upptäckte att det gick att påverka det kraniosakrala systemet med olika behandlingstekniker, att det kraniosakrala systemet i sin tur påverkar hela kroppen samt att om det kraniosakrala systemet inte fungerar optimalt pga spänningar, trauman, skador etc kan detta system bli kraftigt påverkat och leda till rotationer, glidningar och låsningar. Det kan också leda till en påverkan på kroppens fantastiska förmåga till självläkning.

Under 1970-talet inleddes vetenskaplig forskning i det kraniosakrala systemet och de manuella teknikerna. John E Upledger D. O. var en av de osteopater som vetenskapligt bevisade de kraniella benens rörelser.

Dr Sutherlands arbete har utvecklats än mer och idag vet man att det går att påverka i princip alla kroppens vävnader: muskler, leder, ryggkotor, organ, ligament etc med de kraniosakrala behandlingsteknikerna.

Slide 1
Logo Pezfelix Vit
Välkommen till Stugan
Vi fortsätter att tillämpa alla nödvändiga
åtgärder för COVID 19

Vi hjälper Er

Slide 2
Logo
Mer än 10 års erfarenhet

Vill du känna dig bättre?

previous arrow
next arrow

Behandling

En Kraniosakral terapeut har en detaljerad anatomisk kunskap och kunskap i hur kroppens alla strukturer samverkar med varandra. Terapeuten är tränad att utgå från den kraniosakrala rytmen som kan kännas i hela kroppen.

– En Biodynamisk kraniosakral terapeuts grundläggande kunskap är densamma som hos en kraniosakral terapeut, men man lägger till ett holistiskt perspektiv och en medvetenhet om att en kropps fysiologi kan uttrycka, och en biodynamisk kraniosakral terapeut kan uppfatta, vävnads- och vätskerörelser i olika, väldigt subtila, rytmer.

– Den biodynamiska kraniosakrala terapeuten prioriterar kroppens uttryck för hälsa och förstärker det uttrycket, snarare än att söka efter obalanser. Att understödja och förstärka den fysiska, fysiologiska och psykologiska hälsan är prioriteringen under behandlingen. Subtila rörelser i kroppens flödes- och vävnadsfält lyssnas till och den naturliga rörelsen mot stillhet ses som djupt helande.

– En biodynamisk kraniosakral terapeut förhåller sig neutral i förhållandet till klientens läkeprocess och implementerar inte åsikter om densamma. Terapeuten skapar en trygghet där effekten av traumatiska erfarenheter som satt sina spår i fysiologin, kan lösas på ett mjukt och säkert sätt utan att klienten blir överväldigad eller återtraumatiserad i processen.

– Terapeuten arbetar enbart med sina händer och med mycket lätt tryck mot klientens kropp. Syftet är att hjälpa kroppens förmåga till självläkning. Under denna process sker samtidigt en blodcirkulär, neurologisk, lymfatisk och biokemisk läkande reaktion, vilket leder till att skelett, muskler, leder och organ kan återgå till normalt läge och bättre få bättre rörelseförmåga. Det ger en ökad blodcirkulation och en positiv inverkan på centrala och perifera nervsystemet.Kroppen återfår en bättre funktion vilket ger ökat välbefinnande, bättre hälsa.

– Kraniosakral terapi är från början utvecklat för människor men fungerar precis lika bra för alla ryggradsdjur. Hundar uppskattar behandlingen och visar det genom att slappna av djupt och gäspa. Hundar kan till och med somna under behandlingen.

Någon gång under behandling kan hunden visa irritation och otålighet, då arbetar kroppen med en spänning och det kan, för en stund, upplevas som obehagligt av djuret. När spänningen släpper försvinner obehaget.

Våra hundar är känsliga djur som påverkas av många saker i sin omgivning.

Ofta ligger emotionella reaktioner kvar i kroppens vävnader efter fysiska och/eller psykiska trauman.

Våra och djurens kroppar är intelligenta och har en otrolig förmåga till återhämtning, men det är ibland svårt att balansera och tygla följderna av olyckor, ingrepp och emotionella trauman. Kroppen har ett ”vävnadsminne” som kan ligga kvar i kroppen under lång tid. En biodynamisk kraniosakral terapeut hjälper kroppen att bearbeta emotionella tillstånd som kan ha djupa och kanske omedvetna effekter på välbefinnandet. Behandlingen kan lösa fysiska som stressrelaterade problem.

      • Den mjuka behandlingen som en biodynamisk kraniosakral terapi ger passar djur mycket väl.

Utomlands används kraniosakral terapi för att behandla barn. Barnmorskor i bl a England kan rekommendera mödrar att låta sina barn få en kraniosakral behandling efter en jobbig förlossning.

-Biodynamisk Kraniosakral terapis unika mjuka behandlingssätt gör den mycket lämplig för små, eller stora, känsliga individer. I Sverige får vi inte behandla barn yngre än 8 år.

Kraniosakral behandling ersätter inte veterinär vård eller läkarvård utan är ett komplement till dessa..

 

Friedrich Nietzsche

Det finns mer visdom i kroppen än i den djupaste filosofin